1.  DEFINITII SI TERMENI

 

S.C. BELARUS TRACTOR S.R.L, persoana juridica  având sediul social in Vânători, str. Flotantul nr. 95, jud. Galați, având număr de ordine in Registrul Comerțului J17/613/2006, cod unic de înregistrare fiscala RO18553615. 

Vânzător – 1.  DEFINITII SI TERMENI 

S.C. BELARUS TRACTOR S.R.L., persoana juridica  având sediul social in Vânători, str. Flotantul nr. 95, jud. Galați, având număr de ordine in Registrul Comerțului J17/613/2006, cod unic de înregistrare fiscala RO18553615. 

Vânzător – BELARUS TRACTOR S.R.L. 

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care își face un Cont în Site și efectuează o Comanda. 

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obține acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către BELARUS TRACTOR S.R.L. (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre BELARUS TRACTOR S.R.L. si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT. 

Utilizator – orice persoana fizica/juridica înregistrata pe  Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale. 

Username – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conținut pe Site. Username-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”. 

Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). 

Site – domeniul www.belarus-tractor.ro si subdomeniile acestuia. 

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site. 

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. 

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător. 

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului. 

Conținut

•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•    informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;

•    informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;

•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

Review – o evaluare scrisa de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experienței personale si capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificațiile menționate de către producător.

 

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu. 

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu. 

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectiva. 

Răspuns – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferita de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător in cadrul unei discuții. 

Document – prezentele Termene si Condiții. 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta. 

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către BELARUS TRACTOR S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. 

Taxa de timbru verde – valoarea exprimata in lei, plătita de către Vânzător către societatea autorizata cu preluarea operațiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevăzut de legislația in vigoare. 

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in descrierea acestora. 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. 

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata. 

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. 

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la punctele de livrare BELARUS TRACTOR S.R.L. preturile si rezervările Bunurilor si/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecisidoua) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător. 

2.6. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate. 

3.  POLITICA DE VANZARE ONLINE 

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate BELARUS TRACTOR S.R.L. își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel BELARUS TRACTOR S.R.L.. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al BELARUS TRACTOR S.R.L., pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate. 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta. 

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, BELARUS TRACTOR S.R.L. își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip catch, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului. 

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A.. 

3.5. In condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții BELARUS TRACTOR S.R.L.. 

3.6. In cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul. 

3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. 

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui  Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisa de Cumpărător in Cont. In acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site si se implica activ in dezvoltarea de noi Servicii si in detalierea cat mai completa a caracteristicilor Bunurilor. 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA 

4.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a BELARUS TRACTOR S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare). 

4.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de BELARUS TRACTOR S.R.L., includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al BELARUS TRACTOR S.R.L. asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al BELARUS TRACTOR S.R.L.. 

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre BELARUS TRACTOR S.R.L. si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea BELARUS TRACTOR S.R.L. cu referire la acel Conținut. 

4.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului. 

4.5. In cazul in care BELARUS TRACTOR S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea BELARUS TRACTOR S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

4.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea BELARUS TRACTOR S.R.L. si/sau al angajatului/prepusului BELARUS TRACTOR S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut. 

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care li însoțește, in cazul in care acesta exista.

 5. COMANDA

 5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului. 

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii. 

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa li contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului. 

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plații online;
5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de BELARUS TRACTOR S.R.L., in cazul plații online;
5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

- ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6. CONFIDENTIALITATE

6.1. BELARUS TRACTOR S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document. 

6.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. 

6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  BELARUS TRACTOR S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens. 

6.4. Prin înscrierea in baza de date a BELARUS TRACTOR S.R.L., Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, in limitele legislației in vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai BELARUS TRACTOR S.R.L.: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii in vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat intre Cumpărător si Vânzător, precum si de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care BELARUS TRACTOR S.R.L. poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor si/sau a Serviciilor, etc. 

7. PUBLICITATE 

7.1. Newsletter ele BELARUS TRACTOR S.R.L. sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de BELARUS TRACTOR S.R.L.. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea si securitatea informațiilor. 

7.2. In momentul in care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător in orice moment:

7.2.1. prin contactarea BELARUS TRACTOR S.R.L. in acest sens.

7.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.

7.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele comerciale primite de la Vânzător. 

7.3. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

8. FACTURARE – PLATA

8.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului www.belarus-tractor.ro includ T.V.A. conform legislației in vigoare. 

8.2. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare. 

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri si/sau Servicii vândute de BELARUS TRACTOR S.R.L.. 

8.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont. 

8.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deține o evidenta a facturilor emise de BELARUS TRACTOR S.R.L., putând-le salva si arhiva la rândul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o dorește. 

8.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către BELARUS TRACTOR S.R.L. in Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata in Contul sau. 

8. In cazul in care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: piese@belarus-tractor.ro

 

9.  LIVRAREA BUNURILOR 

9.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile in sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau in showroom-urile BELARUS TRACTOR S.R.L., conform opțiunii Clientului. 

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. 

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României. 

10. GARANTII 

10.1. Toate Bunurile comercializate de către BELARUS TRACTOR S.R.L., , beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte. 

11. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR 

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). 

12. RASPUNDERE 

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea  acestora. 

12.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (ușer si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau. 

12.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii. 

12.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului. 

12.5. Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către BELARUS TRACTOR S.R.L., aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea chec boxului corespunzător din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plăti online. 

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

13.1. BELARUS TRACTOR S.R.L. este înregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul ______________. 

13.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, BELARUS TRACTOR S.R.L. are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. 

13.3. Scopul colectării datelor este:

- informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achiziționate,

- trimiterea de Newsletter si/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

- de cercetare de piața, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul Clientului/Cumpărătorului. 

13.4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumpărătorul declara si accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a BELARUS TRACTOR S.R.L., înregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 6606, si își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3. 

13.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. 

13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Swank Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov, in atenția S.C. Dante International S.A., va puteți exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate. 

16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Șoseaua București-Nord, nr. 15-23, Swank Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Județul Ilfov, in atenția S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., va puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

13.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

13.7.2. transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

13.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

13.8. De asemenea, BELARUS TRACTOR S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora si numai in scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, tel marketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători. 

13.9. Prin completarea in formularul de comanda pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, in scopul activității de creditare, Cumpărătorul își exprima expres consimțământul ca persoanele juridice cu care BELARUS TRACTOR S.R.L. a încheiat parteneriate in vederea oferirii produselor prin credit (inclusiv Cetele IFN S.A. si BRD Finanțe IFN S.A.) sa prelucreze datele personale ale acestuia in evidentele proprii in scopul efectuării analizei de credit si sa le transmită in vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului in baza de date a Biroului de Credit.

 

13.10. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate si către Parchetul General, Politie, instanțele judecătorești si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. 

14. FORTA MAJORA 

14.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat. 

14.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA 

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre BELARUS TRACTOR S.R.L. si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul Galați.